Derek Law SF Giants, Escalade

26″ Forgiato Wheels, Pirelli Tires, Smoked Out Emblems, Dub Tint.